Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Tư Vấn Thành Lập Công Ty Hợp Danh 2014

Thành Lập Công Ty

   

  A. Dịch vụ thành lập công ty - Phân tích công ty hợp danh

  1. Khái niệm: Cùng kinh doanh dưới một tên chung, doanh nghiệp từ hai thành viên trở lên và chủ sở hữu. Các nghĩa vụ của công ty (thành viên hợp danh) toàn bộ tài sản của mình phải chịu trách nhiệm. Trong phạm vi số vốn thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào.

  2. Ưu điểm:

  Thực hiện quyền quản lý phân công nhau. Các thành viên điều hành và số thành viên ít, quản lý công ty dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Theo nguyên tắc đa số,công ty tổ chức các hoạt động kinh doanh

  Sự tin cậy của khách hàng cũng như đối tác kinh doanh do tài sản của thành viên hợp danh nên tạo được độ liên đới bằng toàn bộ tài sản thành viên. Kết hợp được uy tín của nhiều người

  3. Nhược điểm:

  Thành viên hợp danh quyền và nghĩa vụ tài sản. Các thành viên hợp danh có nghĩa vụ dùng tài sản cá nhân để thanh toán các khoản nợ phát sinh khi công ty không có khả năng trả các khoản nợ đó. Các thành viên góp vốn vào công ty buộc phải chuyển quyền sở hữu cho công ty. Không được phát hành chứng khoán để huy động vốn

  B. Thành lập công ty hợp danh - Quy trình tư vấn

  I. Tư vấn pháp lý trước thành lập

  - Tư vấn cơ cấu tổ chức mô hình thành lập

  - Tư vấn công ty chọn tên;

  - Tư vấn công ty  chọn trụ sở;

  - Tư vấn điều hành công ty phương thức hoạt động,

  - Tư vấn về tỷ lệ góp vốn và phương thức;

  - Tư vấn về nghĩa vụ của các thành viên và quyền lợi;

  - Tư vấn về thuế các quy định;

  - Tư vấn xử lý nghĩa vụ phát sinh và phương án chia lợi nhuận;

  - Tư vấn khác có liên quan các vấn đề,

   II. Giấy chứng nhận thành lập công ty hợp danh và Hồ sơ đăng ký

  - Đăng ký doanh nghiệp phải có Giấy đề nghị;

  - Điều lệ công ty dự thảo;

  - Danh sách thành viên;

  - Chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của các thành viên sáng lập một trong bản sao hợp lệ các giấy tờ;

  - Thẩm quyền đối với công ty kinh doanh phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

  - Phải có chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh có bản sao hợp lệ nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật;

  III. Các thủ tục thành lập công ty hợp danh đại diện nhà đầu tư.

  - Nộp hồ sơ kinh doanh  đăng ký;

  - Hồ sơ cho nhà đầu tư được theo dõi và thông báo kết qủa;

  - Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  - Khắc dấu được tiến hành thủ tục;

  - Mã số Thuế và Mã hải quan được tiến hành thủ tục đăng ký - dich vu thanh lap cong ty