Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đối với dự án đăng ký 2014

Thành Lập Công Ty

   

   1. dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Hồ sơ dự án đầu tư :

   a) Đăng ký dự án đầu tư bằng văn bản

   b) Công chứng  có bản sao:


   

   - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư là;

   - Giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư  là tổ chức;

   - Đối với nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam phải Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu

   - Theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có Giấy phép đầu tư được cấp trước ngày 01 tháng 07 năm 2006 nhưng không đăng ký lại.

   c) Với dự án đầu tư có đối tác khác cùng tham gia đầu tư phải có văn bản về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư  sẽ được hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác

   d) Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã… trong trường hợp cần thiết phải có văn bản đồng ý của Hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã.

   2. Quy trình xử lý hồ sơ và tiếp nhận

   - Trả phiếu tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư  từ Văn phòng Cục tiếp nhận hồ sơ,.

   - Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các Phòng chức năng (Dịch vụ, Công nghiệp & Xây dựng, Nông – Lâm – Ngư)  được Chánh văn Phòng Cục phân hồ sơ về trong ngày.

   - Lãnh đạo Phòng chức năng tiếp nhận phân công chuyên viên xử lý hồ sơ trong vòng 24h kể từ ngày nhận hồ sơ.

   - Hồ sơ dự án lấy ý kiến Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư khi được chuyên viên xử lý làm thủ tục gửi văn bản kèm theo trong vòng 24 kể từ ngày nhận hồ sơ.

  Văn bản đề nghị nhà đầu tư phải giải trình về nội dung cần phải được làm rõ từ Lãnh đạo Cục khi được chuyên viên cần có nội dung cần được làm rõ liên quan đến hồ sơ dự án đầu tư, trong 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ

   - Cục Đầu tư nước ngoài sẽ nhận được  ý kiến về hồ sơ bằng văn bản từ Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư dự án trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

   - Chuyên viên nhận được ý kiến của Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư được phân công xử lý tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Bộ.

   + Đầu tư cho dự án được Cấp Giấy chứng nhận.

   + Đề nghị giải trình, bổ sung (nếu thấy cần thiết) từ nhà đầu tư.

   + Nêu rõ lý do gửi nhà đầu tư bằng văn bản thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư - dich vu thanh lap doanh nghiep