Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Thành lập công ty kinh doanh chứng khoán 2014

Thành Lập Công Ty

  I. dịch vụ thành lập công ty - Điều kiện thành lập công ty chứng khoán:

  1. Cơ sở vật chất: hoạt động kinh doanh chứng khoán phải có trự sở, trang thiết bị phục vụ, còn tư vấn đầu tư chứng khoán  đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện trang thiết bị.

   

   

  2. Về vốn: công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ tối thiểu bằng với mức vốn pháp định khi thành lập theo quy định chính phủ:

  - Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

  - Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

  - Phải có giấy phép bảo lãnh phát hành chứng khoán mới có thể bảo lãnh phát hành chứng khoán : 165 tỷ đồng.

  - Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam

  3. Về hành nghề:

  - Chứng chỉ hành nghề của các quy định tại luật chứng khoán giám đốc hoặc tổng giám đốc và các nhân viên nghiệp vụ kinh doanh

  - Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ trong trường hợp là cá nhân cổ đông hoặc là thành viên

  không bị toàn án cấm hành nghề kinh doanh hoặc hình phạt tù đang phải chấp hành. Muốn góp vốn pháp nhân phải có đầy đủ năng lực tài chính và hoạt động hợp pháp . Để góp vốn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải có nguồn vốn phải của chính các cổ đông hoặc thành viên sáng lập.

  II. Hồ sơ thành lập công ty chứng khoán bao gồm:

  1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải có giấy đề nghị đăng kí giấy phép thành lập và hoạt động.

  2. Thành lập công ty chứng khoán phải có dự thảo điều lệ.

  3. Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phải có bản thuyết minh về cơ sở vật chất kỷ thuật phải đảm bảo.

  4. Kèm bản sao chứng chỉ hành nghề chứng khoán cùng  Kế hoạch thực hiện nghiệp vụ kinh doanh phải có các danh sách dự kiến giám đốc hoặc tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện

  5. Phải có giấy vốn pháp đỉnh tại ngân hàng phải có xác nhận của ngân hàng về mức vốn

  6. Thành lập công ty chứng khoán phải có bản báo cáo tài chính trong năm gần nhất và được tổ chức kiểm toán độc lập có xác nhận của cổ đông hoặc thành viên sáng lập tham gia góp vốn trên 10% trở lên vốn điều lệ đã góp mới được đề nghị cấp giấy phép.

  7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải kèm danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập cùng với bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân.

  dich vu thanh lap doanh nghiep