Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Những điều cần biết về chuyển giao công nghệ 2014

Thành Lập Công Ty

   Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Doanh nghiệp cùng nhau có thể phát triển và hợp tác cách tốt nhất là chuyển giao công nghệ.

   Tư vấn thành lập công ty - Chuyển giao công nghệ là gì?


   

   Đối tượng nào được chuyển giao?  Chuyển giao công nghệ là gì?... Bạn còn nhiều thắc mắc hãy liên hệ  với chúng tôi.

   Chuyển giao công nghệ: bên nhận công nghệ được bên có quyền chuyển giao công nghệ chuyển giao quyền sử dụng hay quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ công nghệ sang

  Chuyển giao chuyển giao quyền sử dụng và quyền sở hữu và được chia làm 2 loại

   1. Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ

   Theo quy định Tại Điều 18 của Luật Chuyển giao công nghệ  quyền sử dụng , quyền định đoạt công nghệ cá nhân hay tổ chức được chuyển giao toàn bộ quyền từ chủ sở hữu công nghệ.

   - Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ

  Việc chuyển giao việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp song song với quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện trong trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

   2. Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ

   - Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và Điều 18 của Luật Chuyển giao công nghệ việc cá nhân hay tổ chức.

   Chuyển giao công nghệ cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng công nghệ.

   được quy định tại Điều 8 của Luật

   - Các bên thỏa thuận Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ bao gồm

   +Sử dụng công nghệ độc quyền hoặc không độc quyền

   + Quyền sử dụng không được chuyển giao lại công nghệ cho bên thứ ba và được chuyển giao lại

   + Lĩnh vực sử dụng công nghệ;

   + Cải tiến công nghệ được quyền nhận thông tin và được quyền được cải tiến công nghệ

   + Công nghệ được chuyển giao tạo ra sản phẩm có thể độc quyền hoặc không độc quyền phân phối

   + Công nghệ được chuyển giao được bán sản phẩm trong hạm vi lãnh thổ do công nghệ tạo ra

   + Công nghệ được chuyển giao có các quyền khác liên quan đến - dich vu thanh lap doanh nghiep