Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Những điều cần biết khi chuyển đổi loại hình kinh doanh

Thành Lập Công Ty

  tư vấn chuyển đổi loại hình công ty, thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình công ty, thành lập doanh nghiệp mới từ doanh nghiệp được chuyển đổi……
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

   

  - Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; nếu vắng mặt quá ba mươi n

  - Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty hoặc người không phải là thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác qu
  1. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  1. Giám đốc/Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn sau đây:
  1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
  2. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.
  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
  3. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Toà án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp. 
  Chúng tôi đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh.
  Công ty Luật sẽ hoàn thiện hồ sơ và thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan, thực hiện các công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chuyển đổi loại hình công ty theo yêu cầu.
  Công ty TNHH Hai thành viên trở lên
  Dịch vụ tư vấn pháp lý về  chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  Doanh nghiệp tư nhân
  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty
  Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
  Hỗ trợ và tư vấn luật miễn phí cho công ty khi công ty được chuyển đổi.
  Lập hồ sơ chuyển đổi công ty, thành lập công ty mới từ chuyển đổi.
  Miễn phí cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu.
  Nam Việt Luật cam kết giúp bạn hoàn tất các thủ tục thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn vẫn còn thắc mắc về các quy trình, thủ tục hay những giấy tờ cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty.
  Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ đăng ký kinh doanh của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với luật sư tư vấn của chúng tôi.
  Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
  Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ nội bộ của công ty, gồm: Điều lệ công ty, Biên bản, quyết định về việc chuyển đổi loại hình công ty, bầu chủ tịch, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật (nếu có), quyết định bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, chứng nhận sở hữu cổ phần/phần vốn góp, sổ cổ đông/thành viên, thông báo lập sổ cổ đông/thành viên…
  Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký kinh doanh.
  Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh chuyển đổi loại hình công ty theo uỷ quyền:
  Tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh đăng ký thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho công ty sau chuyển đổi (nếu có).
  Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu và khắc dấu cho công ty sau chuyển đổi (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế); trả lại con dấu cũ sau khi chuyển đổi.
  Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 57 của Luật này.
  Tư vấn các công việc cần làm của một công ty sau khi chuyển đổi…
  Tư vấn các vấn đề liên quan đến công ty trong quá trình hoạt động (qua email, thư, fax).
  Tư vấn điều kiện và trình tự thủ tục chuyển đổi công ty, phân tích ưu và nhược điểm, đề xuất giải pháp để khách hàng đánh giá, lựa chọn và quyết định việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
  Tư vấn doanh nghiệp sau chuyển đổi loại hình công ty:
  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp liên quan đến chuyển đổi công ty trước và sau khi chuyển để khách hàng nắm tổng thể quá trình và các bước cần thực hiện.
  Tư vấn quản trị công ty theo loại hình mới.
  Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh.