Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo 2014

Thành Lập Công Ty

   

  1. dịch vụ thành lập công ty - Giấy phép phải được ứng dụng quảng cáo .

   2 . Bản sao hợp lệ hợp pháp xác thực đăng ký kinh doanh biển quảng cáo, hoặc bản sao hợp pháp giấy chứng nhận xác thực hợp lệ về đăng ký ngành nghề kinh doanh và sản phẩm.

   3 phải có một nhãn hiệu đăng ký của sản phẩm chính hãng, một biểu tượng của chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá biển quảng cáo bằng pháp luật về đăng ký chất lượng . Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc tài liệu tương tự.


   

   4 . Hình thức ( bố trí) sản phẩm là biển quảng cáo phải xác định màu sắc , kích cỡ và mô-đun tên đóng dấu , cấp phép theo yêu cầu .

   5 . Quyền sở hữu giấy phép quảng cáo hoặc quyền sử dụng các trang web hợp pháp , có nghĩa là biển, biển quảng cáo cho phép nó được đặt trong bản sao hợp pháp giá trị pháp lý của hợp đồng giữa các nhà cung cấp .

   6 . Trong trường hợp của các tổ chức dịch vụ có tên trong  giấy phép quảng cáo yêu cầu giấy phép giấy phép thực hiện quảng cáo bằng văn bản thỏa thuận giữa chủ sở hữu của các đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo cho phép quảng cáo

   7 . Dịch vụ danh sách doanh nghiệp sản xuất nhỏ tấm giấy phép và bản sao giấy chứng nhận đăng ký của cơ sở kinh doanh hợp cho các cơ sở ở đó

   8 . Quảng cáo trên các phương tiện phải có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Giao thông Vận tải và Công trình công cộng / thành phố.

   9 . Biển quảng cáo, không gian bảng trong đất hành lang an toàn đường bộ, đất vỉa hè ngành giao thông - vận tải quản lý phải có văn bản đồng ý của giao thông vận tải hệ với chính quyền của cơ quan.

    10. Lĩnh vực y tế hoặc nông nghiệp để cho phép quảng cáo được giấy phép nội dung quảng cáo bằng văn bản báo cáo là giấy phép y tế hợp lệ với các báo cáo liên quan quảng cáo trong y học hoặc cơ quan công nông nghiệp Chương trình Giấy phép nông nghiệp quảng cáo.

   11. Cấp giấy phép quảng cáo cho các quy tắc khuyến mãi: phải đăng ký để nhận được khuyến mại quy định nội dung văn bản theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại .

   12. Để giải quyết bảng vị trí tấm biển quảng cáo lớn phải có bộ phận kế hoạch văn bản - để thoả thuận về cơ cấu quy hoạch - kiến trúc .

   13. Đối vơis cho phép quảng cáo về việc tổ chức các cuộc thi, trình diễn thể dục thể thao : quyết định của cơ quan công quyền để tổ chức các cuộc thi, trình diễn thể dục thể thao.

   14. Tiến hành chịu trách nhiệm thi hành pháp luật hoặc cơ quan quảng cáo giấy phép đơn vị sản xuất cho phép sử dụng quảng cáo trong hình ảnh, tên của tổ chức cá nhân , thiết kế, sáng chế, giải pháp hữu ích , quyền tác giả và quyền liên quan - dich vu thanh lap cong ty