Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hà Nội ,Hải Dương

Thành Lập Công Ty

   Công ty Việt Nhật chuyên các dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội và các tỉnh lân cận phía bắc , uy tín chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm ,luôn cập nhật nghị định mới trong văn bản luật hiện hành để tư vấn cho quí khách hàng thủ tục tốt nhất , có chi nhánh trên toàn quốc

  Bảng báo giá dịch vụ thành lập công ty: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

   

  Tham khảo bài viết :  Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 2014

  - Họp Đại hội đồng cổ đông có quyền dự trong danh sách cổ đông

  Họp Đại hội đồng cổ đông bạn sẽ được cung cấp tài liệu cần thiết lập danh sách cổ đông dự được hướng dẫn chi tiết. Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiêp, việc làm trước khi họp là cần lập cổ đông có quyền dự họp trong danh sách cổ đông.

   

  1. Danh sách các cổ đông có quyền tham gia Đại hội, quyết định triệu tập và phải hoàn thành chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày nếu Điều lệ công ty không quy định, họp Đại hội đồng cổ đông một khoảng thời gian ngắn, dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty Danh sách cổ đông được lập, cổ đông nào có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng

   

  2. Danh sách các cổ đông có quyền tham gia vào các hội đồng cổ đông phải ghi rõ họ

   

  quốc tịch, tên, địa chỉ thường trú, chứng minh nhân dân, chứng thực cá nhân  hoặc Hộ chiếu hoặc của cổ đông cá nhân hợp pháp; tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú, giải pháp tổ chức kinh doanh số đăng ký của cổ đông là tổ chức; số ngày , số lượng cổ phần từng loại của các cổ đông của từng cổ đông.

   

  3. Cổ đông có quyền xem xét, kiểm tra,  sao và trích lục danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; đòi hỏi một sự thay đổi bổ sung thông tin sai lệch thông tin về sự cần thiết của mìnhtrong danh sách các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.