Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty tại Hải Phòng ,Quảng Ninh

Thành Lập Công Ty

   Công ty Việt Nhật chuyên các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, công ty tại Hải Phòng ,Quảng Ninh... uy tín chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm ,luôn cập nhật nghị định mới trong văn bản luật hiện hành để tư vấn cho quí khách hàng thủ tục tốt nhất , sẵng sàng đi tỉnh xa để tư vấn cho quí khách hàng .  

  Bảng báo giá dịch vụ thành lập công ty: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp


   

  Bài viết tham khảo : Quy định của pháp luật về chia doanh nghiệp 2014

  Quý vị đang tìm hiểu về việc chia doanh nghiệp l iên hệ với tư vấn viên để biết thêm thông tin.

   1.Một số công ty cùng loại có thể được chia từ công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn.

  2. Quy định thủ tục chia công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

  a).Theo điều lệ công ty và quy định của Luật doanh nghiệp Đại hội đồng cổ đông của công ty, Hội đồng thành viên chủ sở hữu công ty bị chia đều phải thông qua quyết định chia công ty. Thủ tục và nguyên tắc chia tài sản công ty phải có Quyết định chia công ty với các nội dung chủ yếu về địa chỉ trụ sở chính tên của công ty bị chia và tên các công ty sẽ thành lập, các công ty mới thành lập sẽ phải có thủ tục và thời hạn chuyển đổi phần góp vốn trái phiếu cổ phần phương án sử dụng lao động của công ty bị chia sang, công ty bị chia giải quyết các nghĩa vụ theo nguyên tắc thực hiện chia công ty đúng thời hạn.

   Kể từ ngày thông qua quyết định trong thời hạn mười lăm ngày phải thông báo cho tất cả các chủ nợ, người lao động khi Quyết định chia công ty.

  b)Thông qua Điều lệ công ty mới được thành lập của các cổ đông Các thành viên hoặc chủ sở hữu công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp khi tiến hành đăng ký kinh doanh phải bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.

  Quy định tại mục A quyết định chia công ty phải kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh Trong trường hợp này

  3.Khi các công ty mới đăng ký kinh doanh Công ty bị chia sẽ  chấm dứt tồn tại, chưa thanh toán các khoản nợ Các công ty mới phải cùng  chịu trách nhiệm liên đới, của công ty bị chia nghĩa vụ tài sản khác và  hợp đồng lao động hoặc thoả thuận với chủ nợ, công ty mới thực hiện các nghĩa vụ này với gười lao động và khách hàng.