Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại tphcm

Thành Lập Công Ty

  Công ty Việt Nhật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn trọn gói thành lập công ty , doanh nghiệp tại tphcm... uy tín chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm ,luôn cập nhật nghị định mới trong hệ thống luật hiện hành để tư vấn cho khách hàng những thông tin chính xác nhất , cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói cho khách hàng. 

  Bảng báo giá dịch vụ thành lập công ty: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp


   

  Bài viết tham khảo :  Quy định về việc chia cổ tức trong công ty cổ phần 2014

  Quý khách cần tư vấn và giải đáp thắc mắc Hãy liên hệ để các tư vấn viên hổ trợ tốt nhất như việc nhận cổ tức  và về các quyền lợi của mình trong công ty cổ phần.

  Pháp luật quy định về việc trả cổ tức như sau

  1 Mỗi loại cổ phần ưu đãi được áp dụng riêng thực hiện theo các điều kiện cho cổ tức được trả cho cổ phần ưu đãi

  2. Công ty trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại chi trả cổ tức từ số lợi nhuận ròng xác định căn cứ vào từ khoản được trả cho Cổ tức cổ phần phổ thông

  Pháp luật quy định công ty cổ phần phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác và nghĩa vụ thuế trước khi      trả cổ tức cho cổ đông. Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật bù đắp đủ lỗ trước trích lập các quỹ công ty, bảo đảm thanh toán nghĩa vụ tài sản khác đến hạn và đủ các khoản nợ của công ty trả hết số cổ tức ngay sau khi đã định.

  Điều lệ công ty quy định chi trả bằng tài sản khác, bằng cổ phần hoặc bằng tiền mặt. Có thể được thanh toán bằng séc và nếu dùngtiền mặt thì chi trả bằng đồng Việt Nam phải được thực hiện và hoặc trả tiền lệnh đến địa chỉ thường trú của cổ đông gửi bằng bưu điện.

  Khi công ty đã có đủ chi tiết tài khoản ngân hàng của cổ đông có thể thanh toán Cổ tức bằng chuyển khoản chuyển trực tiếp qua ngân hàng. Nếu như thông báo các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản của cổ đông mà công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng thì công ty không chịu trách nhiệm về việc đó

  3. Trả cổ tức trả chậm nhất ba mươi ngày khi Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông, thời hạn và hình thức trả đối với từng cổ phần sau khi xác định mức cổ tức. Khi thực hiện trả cổ tức bằng phương thức bảo đảm phải được gửi đến được địa chỉ cổ đông đăng ký về trả cổ tức chậm nhất mười lăm ngày

   Khi có Thông báo Cổ đông cá nhân hợp pháp phải ghi rõ họ, tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú, tên công ty, Hộ chiếu, chứng thực số , hoặc Giấy chứng minh nhân dân. Từng loại của cổ đông có số lượng cổ phần phải có địa chỉ thường trú, tên, quốc tịch, số đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của cổ đông là tổ chức

   Chủ tịch hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải có chữ ký họ, tên thời điểm và phương thức trảc đối với mức cổ tức cổ đông có tổng số cổ tức và từng cổ phần được nhận.

  4. Người nhận cổ tức từ công ty là người được chuyển nhượng giữa thời điểm trong thời gian kết thúc lập danh sách cổ đông trả cổ tức khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình.