Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Dịch vụ thành lập công ty tại Gia Lai ,Lâm Đồng

Thành Lập Công Ty

  Công ty Việt Nhật chuyên các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, công ty tại Gia Lai  ,Lâm Đồng... uy tín chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm ,luôn cập nhật nghị định mới trong văn bản luật hiện hành để tư vấn cho quí khách hàng thủ tục tốt nhất , sẵng sàng đi tỉnh xa để tư vấn cho quí khách hàng . 
   
  Bảng báo giá dịch vụ thành lập công ty: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
   
   

  Bài viết tham khảo :  Chuyển giao công nghệ Danh mục hạn chế 2014

  Một đối tượng công nghệ chuyển giao thuộc diện bị hạn chế trong khi Doanh nghiệp đang chuẩn bị tiếp nhận công nghệ mới

  Bạn sẽ yên tâm có thể nhanh thực hiện kế hoạch kinh doanh mới nhanh chóng

   bởi chúng tôi thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp nhanh chóng đúng theo quy định của pháp luật.

  Thủ tục cấp giấy phép của danh sách giới hạn chuyển giao công nghệ - Thủ tục thành lập doanh nghiệp

  1. Trình tự thực hiện:

  + Chuyển giao công nghệ  được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bằng hợp đồng sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ duyệt Nếu cá nhân hay tổ chức đáp ứng được theo những quy định các yêu cầu hiện hành

  - Các cá nhân hoặc tổ chức nộp lệ phí đánh giá và nộp hồ sơ thẩm định đề nghị cấp Giấy đăng ký chứng nhận hợp đồng bàn giao công nghệ.

  + Phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do của Bộ Khoa học và Công nghệ , Trong trường hợp Giấy chứng nhận hợp đồng đăng ký bàn giao công nghệ không cấp

  - Hồ sơ được tổ chức xem  xét bởi Bộ Khoa học và Công nghệ(Thẩm định và Giám định Công nghệ, trực tiếp Vụ Đánh giá)

  2. Chuẩn bị Hồ sơ

  + Trong Giấy hợp đồng người đại diện các bên ký tên xác nhận tư cách pháp lý.

  + Bàn giao công nghệ phải có Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng

  + Giấy uỷ quyền (hợp đồng bàn giao công nghệ cần phải thực hiện thủ tục đăng ký uỷ quyền cho bên thứ ba trong trường hợp này).

  + Các bên tham gia hợp đồng  bằng Văn bản về tư cách pháp lý: ngành nghề được hoạt động phải có bản sao Giấy phép phù hợp, Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư

  + Nếu có sử dụng vốn nhà nước ,  quyết định đầu tư phải có Văn bản quyết định chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với hợp đồng bàn giao công nghệ

  + Tiếng nước ngoài và tiếng Việt cần phải có trong bản sao hoặc Bản gốc có công chứng trong hợp đồng bàn giao công nghệ

  Các bên phải có chữ ký tắt được đóng dấu được các bên ký kết trong Hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng là tổ chức phải đóng dấu giáp lai vào các trang của phụ lục và hợp đồng