Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Dịch vụ thành lập công ty tại đà nẵng , Huế

Thành Lập Công Ty

   Công ty Việt Nhật chuyên các dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng ,Huế và các tỉnh miền trung, uy tín chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm ,luôn cập nhật nghị định mới trong văn bản luật hiện hành để tư vấn cho quí khách hàng thủ tục tốt nhất , sẵng sàng đi tỉnh xa để tư vấn cho quí khách hàng .  

   Bảng báo giá dịch vụ thành lập công ty: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

   

  Tham khảo bài viết :  Phân biệt giữa giải thể và phá sản 2014

  Sau đây chúng tôi xin chia sẽ một số thông tin để phân biệt giống và khác nhau giữa giải thể và phá sản của doành nghiệp như sau:

   

  1. Giống nhau:

  - Ngừng tất cả mọi sản xuất kinh doanh và hoạt động của Doanh nghiệp

  - Giấy chứng nhận đăng ký và con dấu kinh doanh bị thu hồi

  - Các nghĩa vụ tài sản phải thực hiện

   

  2. Khác nhau:

  - Lý do:

  +Giải thể được hình thành xuất phát từ ý kiến chủ quan của, hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông, , chủ sở hữu công ty, hay chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, tất cả các thành viên hợp danh khi doanh nghiệp hướng đi mới không tìm được và làm ăn thua lỗ.

  + Phá sản được công nhận  khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thanh toán không còn khả năng các khoản nợ quá hạn khi có yêu cầu từ chủ nợ

  - Quyết định:

  + Giải thể theo quyết định của chủ Doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân), Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần), Hội đồng thành viên, , chủ sở hữu Công ty (Công ty TNHH), các thành viên hợp danh ( Công ty hợp danh).

  + Phá sản theo quyết định của Tòa án(giải thể làm theo các thủ tục của pháp luật doanh nghiệp, luật phá sản để thực hiện các thủ tục phá sản).

   

  - Bản chất:

  + Doanh nghiệp giải thể chỉ để giải quyết tình hình tài sản thanh lý nợ chia cho các cổ đông, trả giấy phép.

  + Phá sản sẽ chuyển giao quyền hoạt động cho Ban Quản lý tạm thời để giải quyết nợ phân chia trên cơ sở toàn bộ tài sản sau khi thanh lý của doanh nghiệp cho tất cả một cách hợp lý số tài sản đó trong giới hạn cho chủ nợ liên quan.

   

  - Quyền hạn:

  + Giải thể doanh nghiệp được thực hiện sau khi các nghĩa vụ tài sản của chủ sở hữu, vẫn có thể đi đến kinh doanh một ngành nghề khác, nếu có thể.

  + Chủ kinh doanh sau khi phá sản gần như không có quyền lực tài sản liên quan đến kinh doanh.

  - Giám đốc:

  + Giám đốc giải thể bây giờ có thể đi và tạo ra công ty điều hành mới.

  + Giám đốc của các doanh nghiệp bị phá sản không được giữ chức giám đốc trong một công ty khác ít nhất hai năm