Trang Chủ > Thành Lập Công Ty> Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Liên Doanh 2014

Thành Lập Công Ty

   

   A. Dịch vụ thành lập công ty - Chứng nhận dầu tư cùng hồ sơ xin cấp giấy.

  1. Chứng nhận đầu tư cần bản đề nghị cấp Giấy

  2. Hồ sơ  cụ thể về nhà đầu tư:

   

  - Nhà đầu tư là cá nhân: Hộ chiếu còn hiệu lực phải có bản sao công chứng;

  - Nhà đầu tư là pháp nhân: Các loại giấy tờ hợp pháp hóa lãnh sự phải có bản sao công chứng dịch và bản sao như sau:

  + Kinh doanh Công ty phải có Giấy chứng nhận đăng ký;

  + Mã số thuế Công ty phải có Giấy chứng nhận;

  + Điều lệ Công ty;

  + Tài chính Công ty phải báo cáo năm gần nhất;

  + Về việc đầu tư tại Việt Nam phải có quyết định của Công ty;

  + Công ty có người đại diện tại Việt Nam phải có thư chỉ định;

  + Công ty có người đại diện tại Việt Nam phải có hộ chiếu;

  3. Các giấy tờ khác:

  - Hợp đồng Liên doanh;

  - Địa điểm triển khai dự án phải nguyên tắc về việc  thỏa thuận thuê nhà, đất;

  - Địa điểm triển khai dự án phải có Giấy chứng nhận bản sao quyền sử dụng đất;

  - Bản giải trình kinh tế - kỹ thuật (Liên quan đến sản xuất được áp dụng trong trường hợp dự án thành lập, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên);

  - Ngân hàng  xác nhận ký quỹ (Phải có vốn pháp định áp dụng trong trường hợp ngành nghề dự án kinh doanh Pháp Luật quy định);

  B. Nội dung tiến hành

  I. Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

  - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nộp hồ sơ tại trực thuộc trung ương;

  Hoặc: Ban quản lý trực thuộc trung ương khu công nghiệp và chế xuất tỉnh/thành phố (Trong các khu công nghiệp, khu chế xuất được áp dụng cho doanh nghiệp);

  - Từ thời điểm nộp hồ sơ và sửa đổi bổ sung hồ sơ Sau 03 ngày làm việc nhà đầu tư liên hệ với cơ quan tiếp nhận để nhận thông báo và sửa đổi hồ sơ; (Xin cấp phép đầu tư áp dụng trong trường hợp có điểm chưa hợp lý trong sai sót của hồ sơ).

  - Trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì hồ sơ xin cấp phép đầu tư phải được thẩm định, thẩm tra dự án trong trường hợp dự án đầu tư đăng ký có quy mô trên 300 tỷ đồng Việt Nam hoặc nằm. Hồ sơ gửi xin ý kiến cấp phép đầu tư đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan;

  - Để nhận Giấy chứng nhận nhà đầu tư hận kết quả liên hệ bộ phận một cửa Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;

  Hoặc: Nhà đầu tư liên hệ bộ phận một cửa Ban quản lý trực thuộc trung ương khu công nghiệp và chế xuất tỉnh/thành phố (Áp dụng cho doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất);

  II. Xin cấp Giấy chứng nhận mã số thuế Công ty

  Công ty tại Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương sẽ cấp cho Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp mã số thuế

  III. Xin cấp Dấu và Giấy chứng nhận con dấu Công ty

  Giấy chứng nhận mẫu dấu Công ty tại phòng quản lý con dấu sẽ cấp nhà đầu tư khi nộp hồ sơ xin cấp Dấu và– Công an tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương - dich vu thanh lap cong ty

   

   

  Chi tiết về thủ tục thành lập công ty theo nghị định mới năm 2014http://tuvanthanhlapcongty.edu.vn/thanh-lap-cong-ty/bang-gia-dich-vu-thanh-lap-cong-ty.html